Avgift

Våra avgifter 2017.

Träningsavgift – barn & ungdomar:
T.o.m det år man fyller 20
250:- / termin

Träningsavgift – vuxna
450:- / termin

AiKiddo – per familj
200:- / termin

Betalas till vårt Plusgirokonto 395304-9.
Ange namn, födelsedatum(åmd) och adress och vad det avser.

Vill du inte delta i träningen men ändå stödja klubben som medlem så kan du betala enbart medlemsavgiften som är 100:- per år. Betalar du träningsavgift så ingår medlemsavgiften.