Reigi

Vett och etikett i Fristad Aikidodojo

Denna skrift gör inga anspråk på att vara fullständig, utan får ses som en hjälp att i stort förstå den etikett vi har i Fristad Aikidoklubb.

Etiketten är en hjälp till trivseln och säkerheten i dojon (dojo = träningslokal där man praktiserar ”vägen”- att utvecklas som människa) och inte minst till hjälp att lära sig aikido. Man får inte glömma att aikidoteknikerna härstammar från gamla stridstekniker som användes i strid på liv och död. aikidoMissbrukas aikidoteknikerna kan det leda till allvarliga skador. Det är därför viktigt med en klar och tydlig ordning, en ordning som är baserad på ödmjukhet, respekt och uppmärksamhet. I stort är dojoetiketten densamma i vilken dojo man än vistas i. Vissa skillnader kan finnas och man får ta seden dit man kommer.

§ Kom i god tid, så att Du kan ta del av städningen och byta om utan att stressa.

§ Se till att naglar är kortklippta och att smycken är avtagna. Detta för att undvika skador. Se även till att händer och fötter är rena, träningsdräkten hel och ren. Inget smink/nagellack som kan färga av sig på mattor eller på kamraters dräkter. Inget snus eller tuggummi i munnen eller dylikt får förekomma under träning.

§ Telefoner skall vara avstängda under träning om inget särskilt föreligger. Meddela då instruktören.

§ Buga när Du går på och av mattan. Detta är en ödmjukhetsgest.

§ Ta del av städningen.

§ Om inte tränaren kommit när träningspasset börjar skall den ersättare som tränaren pratat med, ta hand om träningen. I andra hand ska den högst graderade ta hand om passet.

§ När instruktören säger ”rei” (= bugning, etikett) bugar alla i riktning mot porträttet. osenseiDetta är bl.a. en sorts minnes och tacksamhetsgest till aikidons grundare Morihei Ueshiba (1883-1969). Gesten kan liknas vid när man lägger en blomma på någons grav. Därefter vänder sig instruktören mot eleverna, bugar och säger ”onegai shimasu”, vilket betyder ”var snäll och lär mig”. Detta är en ödmjukhetsgest som talar om att man lär sig av varandra. Eleverna svarar gemensamt med samma fras och avslutar sin bugning lite efter instruktören. Denna gest markerar ödmjukheten till den som är äldre, mer erfaren.

§ Om Du av någon anledning skulle komma för sent så sätter Du Dig längst bak på mattan, väntar en stund och bugar sedan mot porträttet. Efter det inväntar Du tränarens klartecken till att vara med på träningen, och då bugar Du mot tränaren och säger ”onegai shimasu”. Om inget annat sägs av tränaren väntar Du sedan till nästa visning.

§ Om Du måste avvika från ett pass, skall Du helst säga till tränaren innan passet börjat. Innan Du avviker tackar Du tränaren med en bugning och sätter Dig sedan längst bak en liten stund och bugar sedan av mot porträttet.

§ När instruktören klappar skall alla elever efter det att de har bugat av sin partner, sätta sig ner på linjen. Detta skall utföras så raskt som möjligt utan att stressa. Detta är bra träning på att vara alert, samt gör träningen mer effektiv. Avbugningen av Din partner får inte bli lidande. All bugning skall vara välmenad och uppriktig.

§ Som elev skall Du alltid följa de råd och anvisningar som instruktören ger.

§ När instruktören undervisar skall Du vara uppmärksam.
Om det finns funderingar eller frågor så tar Du upp det personligen med instruktören efter visningen under träningen.

§ När instruktören undervisar kan han/hon ta hjälp av någon elev. Instruktören bugar mot denna som svarar med en bugning. Sedan tar sig eleven snabbt till instruktören. seizaOm instruktören sitter ner skall eleven gå ”shikko” (knägång) och om instruktören står kan man raskt ta sig fram till fots. Eleven skall vara mycket uppmärksam och agera så alert som möjligt på det som händer. Om instruktören informerar om någonting en längre tid så sätter sig eleven ner på platsen.

§ Den som är högst graderad börjar att utföra tekniken. I annat fall den som är äldst.

§ Vid ensamträning skall man alltid rådfråga instruktören.

§ När man tränar köträning och utför tekniker så bugar man alltid mot den som skall kasta därnäst. Sedan ställer man sig sist i kön.

§ Ta hänsyn till den träningspartner Du tränar med. Anpassa utförandet av teknikerna till lämplig nivå. Visa alltid hänsyn.

§ Fråga alltid om lov om Du önskar att låna någons egendom (t ex vapen).

§ När träningen är slut så sätter man sig som man gjorde i början. Samma bugningsförfarande som vid början sker nu med den skillnaden att man säger ”domo arigato gozaimashita”(”Tack så mycket). Sedan bugar instruktören mot de som assisterat som uke vilka besvarar bugningen. Inte förrän tränaren reser sig upp bör eleverna buga mot sin senaste träningspartner och resa sig upp.

Övrigt.

§ Huvudtränaren har det yttersta ansvaret för träningen och bestämmer hur och i vilken riktning träningen skall bedrivas.

§ Huvudtränaren ansvarar för graderingar och säger till när det är dags.

§ Tränaren skall vara i god tid och låsa upp till träningen, även finnas till hands efter träningen och se till att lokalen lämnas i gott skick.

§ Sempai har ansvar för att städningen kommer igång och att allt är i ordning inför träningen.

§ Sempai har ett större ansvar vad gäller etikett och förväntas vara ett gott stöd för instruktörerna.

§ Var lojal mot din klubb. Var ett gott föredöme i klubben och i samhället.

§ Respektera andra klubbar, stilar och budoarter.

§ Betala medlemsavgiften i tid.

§ Som nybörjare är det tillåtet att bära andra mjuka träningskläder utan hårda knappar eller dragkedjor tills man har bestämt att man skall fortsätta träna eller till dess att man har råd att köpa en dräkt. Vid gradering skall traditionell träningsdräkt användas. Dräkten skall vara vit. Både karate och judodräkt är utmärkta att använda sig utav. Vid 3 kyu får hakama bäras och vid 1 dan får ett svart bälte användas.

§ Träningen skall bedrivas barfota om inget särskilt föreligger som t ex någon skada eller vårtor.

§ Huvudtränaren och respektive tränare för tillfället är befriade från städning. De har andra uppgifter.

Dojoetiketten kan vara en konstart i sig och kan ha en ”djupare” innebörd. Till en början kan det tyckas vara mycket att hålla reda på, men det viktigaste är dock strävan. Detta gäller både i teknikträning, dojoetikett och i livet. Strävan att göra sitt bästa med uppriktighet och ärlighet. Att träna aikido är inte bara att träna tekniker, utan innebär till stor del en strävan att förbättra sina mänskliga kvalitéer tillsammans med sina träningspartners. Etiketten är ett av redskapen vi har i aikido.

fa